BSPG-Online 1/2005

Untuk Kegunaan Sekolah

Untuk Kegunaan Kementerian Pelajaran

PERMOHONAN PERTUKARAN GURU TERLATIH ANTARA NEGERI (Permohonan ini hendaklah diisi oleh pemohon dan dikemukakan oleh Pengetua/ Guru Besar kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan kepada Jabatan Pelajaran Negeri atau Bahagian yang berkenaan di Kementerian Pelajaran.) Sila cetak 2 salinan - sesalinan untuk rekod sekolah dan sesalinan untuk rekod di Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan

BORANG PERMOHONAN UNTUK PERTUKARAN BULAN JUN 2006

A. MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah:
Alamat Sekolah:
Poskod: Bandar:
Kod Sekolah: Gred Sekolah : Lokasi Sekolah : Bandar Luar Bandar
Sesi Sekolah: Pagi Petang
No. Telefon Sekolah: No. Fax Sekolah :
Negeri yang dipohon:
   

B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON

Nama Pemohon :
No. Kad Pengenalan Lama : Baru :
No. Fail Diri JPN : Jantina : Lelaki Perempuan
Bangsa : Agama :
Umur : Tahun
Negeri Kelahiran :
Status Perkahwinan:
 

C. MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS PEMOHON

AKADEMIK

IKHTISAS
Kelulusan Ijazah Pertama : Kelulusan Ikhtisas:
Pengkhususan 1 : Opsyen 1 :
Pengkhususan 2 : Opsyen 2 :
Kursus Conversion : Opsyen Dominan :
   

D. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

Tarikh Tamat Latihan Ikhtisas :
Tarikh Penempatan Pertama Sebagai Guru Terlatih :
Tarikh Mula Bertugas di Negeri Sekarang :
Lama Bertugas di Negeri Sekarang :
Status Perkhidmatan :
Gred Jawatan :
Jawatan Utama di Sekolah :
Subjek yang boleh diajar selain daripada subjek opsyen :  

1. 2. 3. 4.

Pengalaman mengajar sebagai guru terlatih
1
Nama dan alamat sekolah sejak mula berkhidmat hingga sekarang
Subjek diajar
Tingkatan / Tahun
Tarikh (bulan + Tahun)
Tempoh Masa Bertugas (Tahun + Bulan)
Dari
Hingga
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E. MAKLUMAT SUAMI / ISTERI

Nama Suami / Isteri :
Tarikh Perkahwinan :
Pekerjaan / Jawatan disandang oleh suami / isteri :
Tarikh Perkahwinan :

Lengkapkan maklumat berikut jika suami/ isteri seorang guru, dan memohon tukar bersama:

Jenis Guru :
Negeri yang dipohon oleh suami / isteri :
Alamat tempat bekerja suami/isteri :
No. Telefon :

Sebab memohon bertukar : Ikut suami/isteri Kes kesihatan kronik
  Cukup tempoh berkhidmat di negeri sekarang
  Ancaman keselamatan
  Lain-lain (Nyatakan)

Kursus Dalam Perkhidmatan yang sedang diikuti : Tarikh Mula :
Tarikh Tamat :


F. PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua keterangan yang diberikan adalah benar.  
Saya juga mengaku bahawa semua dokumen yang bertanda dalam senarai di bawah akan diserahkan dalam bentuk cetakan untuk simpanan pihak sekolah.  
Surat nikah/ pendaftaran perkahwinan  
Surat majikan/ Arahan tukar suami/ isteri  
Surat cerai  
Surat doktor pakar  
Sijil kematian suami/isteri  
Pendaftaran perniagaan  
Surat akuan Penghulu/ Ketua Kampung  
Surat keizinan suami  
Lampiran A ( Tidak menuntut elaun pindah)  
   
Alamat rumah di negeri yang dipohon :  
 
 
Poskod : No. Telefon :  

G. ULASAN PENGETUA / GURU BESAR

a
Permohonan ini disokong Permohonan ini tidak disokong
b
Ulasan Pengetua :
  Ulasan Pengetua :
c
Guru ini sedang dalam proses tindakan tatatertib : Ya Tidak
   

Semua keterangan yang diberikan adalah benar.

Kembali ke homepage | Kembali ke pilihan borang permohonan

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com